Regler & Villkor

Allmänna regler & villkor 

OddsAutomaten

Version 1.0

  1. Allmänna regler
  2. Kontoregler
  3. Insättningar & uttag
  4. Regler & villkor för bonusar
  5. Allmänna regler för Sportbook
  6. Att marknadsföra OddsAutomaten
  7. Metric Gaming Sport

 

1. Allmänna regler
 
1.1  OddsAutomaten.com ägs av Bethard Group Limited, ett Malta registrerat företag, med  registrerat företagsnummer C 69565, med registrerad adress No.12, Tigne Place, Office 2/1 Tigne Street, Sliema SLM3137, Sliema, Malta. Bethard Group Limited verkar under följande licenser utfärdade och reglerade av Malta Gaming Authority (www.mga.org.mt):
- Klass 1 på 4 Remote Casino licens på Net Entertainment Malta Limited, med licensnummer MGA/CL1/1147/2015;
- Klass 1 på 4 Remote Casino licens med Relax Gaming, med licensnummer MGA/CL1/1155/2015;
- klass 1 på 4 Remote Casino licens med Microgaming Europe Limited, led licensnummer MGA/CL1/1148/2015;
- OddsAutomaten erbjuder också produkter från ytterligare leverantörer, som inte ännu är licenserade under, eller reglerade av Malta Gaming Authority. Dessa extra spel är licenserade under deras Curacao licens (som hålls av Worldclass Entertainment Limited N.V.) om inte annat nämns. Oavsett spel, så är alla insättningar och uttag enbart ansvarade för av Bethard Group Limited, Malta och andra företag som erbjuder produkter är enbart mjukvara-leverantörer och har inget ansvar gentemot spelare för hantering av tillgångar och Ditt medlemskonto.

1.2  All användning av tjänsterna på denna hemsida, registrering och lagda spel på www.OddsAutomaten.com är täckta av dessa regler och villkor. OddsAutomaten.com ger sig rätten att göra ändringar i reglerna när som helst, följt av att spelaren måste godkänna uppdateringarna innan de tas i bruk. Alla nya versioner kommer att visa versionsnummer och giltighetsdatum.
 
1.3 OddsAutomaten.com förbehåller sig rätten att neka hela eller en del av en insats och göra tvetydiga spel ogiltiga. Inga spel ogiltigförklaras utan goda och rimliga grunder.

1.4  En ”kontoinnehavare” är en individ som ingått ett avtalsförhållande med OddsAutomaten.com. Ett ”OddsAutomaten konto” är ett konto som innehas av en kontoinnehavare, med ambition om ärliga transaktioner och med ett strikt syfte att etablera en normal och ärlig relation till OddsAutomaten enbart med fokus på att spela Casino eller Sport.
1.5  ”Avtalet” är ett avtalsförhållande mellan OddsAutomaten och kontoinnehavaren och skall bestå under och styras av OddsAutomatens regler och villkor.
 
1.6  Webbplatsen är internetportalen, vilken är tillgänglig via internet adressen www.OddsAutomaten.com, där all aktuell och relevant information om OddsAutomatens verksamhet publiceras.
 
1.7  Med ”kort” menas alla typer av kort med betalfunktion – ”betalning”, ”avgift”, ”debit”, ”credit”, ”virtuell” och / eller liknande.
 
1.8  En betal leverantör är en mellanhand som levererar betaltjänsten.
 
1.9  En ”finansiell institution” är en bank och/eller annan inrättning som lyder under tillämplig lagstiftning gällande finansiella tjänster eller liknande.
 
1.10 Force Majeure avser varje händelse eller tillstånd bortom någon parts rimliga. kontroll som leder till en försening eller försummelse vad beträffar att uppfylla den drabbade partens avtalsenliga förpliktelse och skall, inom ramen för de OddsAutomatens regler och villkor, inkludera katastrofer, statliga restriktioner (inklusive förnekelse eller annullering av alla nödvändiga licenser där sådant förnekande eller sådan annullering görs förskyllan den drabbade parten), krig, uppror och/eller någon annan orsak utanför rimlig kontroll för den part vars prestanda påverkas.
 
2. Konto regler
 
2.1 En individ kan inte delta i ett spel såvida denna person inte är registrerad som en spelare och innehar ett OddsAutomaten konto med tillräckliga medel. För en person ska registreras som en spelare måste denna fylla i en ansökan om registrering. Ansökan kommer åtminstone kräva följande uppgifter:
 
2.1.1 Att individen är över 18 år.
 
2.1.2 Individens identitet med namn och personnummer.
 
2.1.3 Individens nuvarande bostadsadress.
  
2.1.4 En giltig e-mail adress och telefonnummer.
  
2.2 En person som ansöker om registrering garanterar att all information som anges i ansökan är sann och korrekt. Personen har fullt ansvar för att se till att all registrerad information alltid är uppdaterad och att uppgifterna gäller. OddsAutomaten kommer avsluta den personens konto om vi får kännedom eller misstänker att uppgifterna som lämnats är falska eller inkorrekta.
  
2.3 En person som registrerar sig på OddsAutomaten bekräftar och accepterar:
 
2.3.1 Alla definitioner och bestämmelser som anges under dessa allmänna regler och/eller här.
 
2.3.2 De regler som OddsAutomaten publicerat här på hemsidan och även eventuella framtida förändringar av OddsAutomatens regler och villkor.
 
2.3.3 Att önskemål på förändringar gällande spelarens konto måste skickas in från registrerad e-post av säkerhetsskäl.
 
2.3.4 Att platsen för avtalet är Malta; och
  
2.3.5 Att avtalet regleras av:
 
2.3.5.1 Dessa allmänna regler och villkor är publicerade på engelska men är översatta till svenska för att underlätta kommunikationen. Alla översatta versioner av dessa regler innehåller samma principer men de engelska reglerna gäller i händelse av tvist.
 
2.3.5.2 OddsAutomatens support kan av serviceskäl besvara kunder på flera olika språk. Däremot, om tvist skulle uppstå gäller engelska som språk i samråd med OddsAutomatens ledning eller juridiska ombud. Detta för att korrespondensen skall kunna användas i en eventuell rättegång. OddsAutomaten erbjuder ej något chatt-rum för spelare att kommunicera med varandra.
 
2.3.5.3 Eventuella gällande bestämmelser eller andra beslut görs från tid till en annan av de styrande;
 
2.3.5.4 Gällande lag för platsen för avtalet.
 
2.4 OddsAutomaten äger rätten att när som helst, utan förvarning:
 
2.4.1 Neka någon att öppna ett konto och/eller stänga ner ett konto på OddsAutomaten, på vilka grunder som helst. Avtalsförpliktelser som redan gjorts kommer att hedras.
 
2.4.2 Neka insättningar från en kund utan någon som helst förklaring.
 
2.4.3 Stänga ner och/eller annullera en spelare från kampanjer, tävlingar eller andra erbjudna tjänster, när OddsAutomaten hyser misstanke om att kontot har varit eller är involverat i illegala, bedrägeri eller andra ej tillåtna handlingar på OddsAutomaten.
 
2.4.4 Begära in en tydlig kopia av ditt VISA/ Mastercard och/eller ett bankintyg, ID-handling så som passkopia eller ID-kort eller någon annan officiell identitetshandling som vi anser vara lämpliga för att säkerställa och verifiera din ålder och identitet, och detta när som helst och speciellt innan vi bearbetar ditt uttag. Verifieringsprocessen kommer som senast att genomföras när de sammanlagda uttagen uppnår €2,330.Vid begäran av dokument ber vi våra spelare att ladda upp de efterfrågade dokumenten på sitt spelkonto, alternativt mejla dem till support@OddsAutomaten.com. Vi rekommenderar våra kunder att alltid skicka officiella identitetshandlingar även om det inte begärts, eftersom att detta underlättar ärendet. Kunden kan på egen begäran när som helst ladda upp dessa dokument under sin profil eller skicka in dessa dokument till support@OddsAutomaten.com som därefter läggs till kundens profil. Om en kund ej är förmögen eller vägrar förse OddsAutomaten med begärda handlingar, förbehåller vi oss rätten att efter eget godtycke frysa kundens konto eller avsluta det med omedelbar verkan och kunden förlorar då eventuella tillgångar som finns på kontot. Notera att kundens ursprungliga insättning ej heller återbetalas. När dokument för en kontoverifiering begärs, kommer eventuella uttag att bli annullerade. Då verifieringen är gjord, ber vi vänligen spelaren att begära om ett nytt uttag.
  
2.4.5 Inneha och förvalta kontohavarens medel i enlighet med allmänt accepterade riktlinjer för kontohantering om sådana medel, vilket kan innebära en finansiell institution och/eller en betalningsleverantör som ges förtroende att sitta på pengarna i kontohavarens namn/eller till förmån för kontoinnehavaren.
  
2.4.6 Pantsätta eller konfiskera medel som finns tillgängliga på OddsAutomaten kontot och/eller neka kunds begäran vid händelse av, direkt eller indirekt, förbrytelse av våra allmänna regler och villkor och/eller om annan olaglig verksamhet förekommit i samband med en händelse och/eller bruk av kundens konto på OddsAutomaten. Detta gäller om handlingen är kopplad till ett konto på OddsAutomaten.
  
2.5 En person som skapar ett konto på OddsAutomaten garanterar att han/hon är 18 år. Minderåriga har ej rätt att skapa konto och får under inga omständigheter inneha ett konto på OddsAutomaten. OddsAutomaten förbehåller sig rätten att begära in ett bevis på ålder och utföra andra eventuella kontroller för att kontrollera de uppgifter som lämnats av kontoinnehavaren. OddsAutomaten har rätt att frysa ett konto till dess att bevis på giltig ålder har skickats in och godkänts.
 
2.6 En kontoinnehavare garanterar att han/hon inte:
 
2.6.1. Är invånare i Mauritius, Montenegro, Marocko, Namibia, Paraguay, Peru, Filippinerna, Puerto Rico, Serbien, Sydafrika, Sri Lanka, Syrien, Taiwan, Thailand, Tunisien, Turkiet, Förenta staterna och andra amerikanska territorier, Algeriet, Angola , Bolivia, Kina, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark, Dominica, Dominikanska republiken, Gabon, Grenada, Hong Kong, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Israel, Italien, Jordanien, Malaysia, Storbritannien, Spanien, Frankrike. Internetspel kan vara helt eller delvis begränsade i vissa jurisdiktioner. OddsAutomaten.com tar inget ansvar för Internetspel från invånare i jurisdiktioner där det är olagligt. Internetspel kan vara reglerat till viss del eller till fullo i andra jurisdiktioner och OddsAutomaten tar inget ansvar för internetspel från invånare från dessa där det är olagligt.

2.6.1.1 Internetspelande kan vara helt eller delvis begränsat i vissa jurisdiktioner, såsom: På grund av rättsliga orsaker, är spelare bosatta i Australien eller Österrike inte tillåtna att spela Jackpot-spel eller satsa på Odds på OddsAutomaten men de har tillåtelse att spela de andra spelen på sidan. Dessutom har spelare, bosatta i Kanada, inte tillåtelse att spela Jackpot spel eller NetEnt spel på OddsAutomaten.
  
2.6.2 Är inskränkt av begränsad rättskapacitet. 
 
2.6.3 Agerar för någon annan än sig själv.
 
2.6.4 Är klassificerad som spelmissbrukare.
 
2.6.5 Gör insättningar med pengar som ursprungligen kommer från kriminalitet eller annan otillåten verksamhet. Vid minsta misstanke att en transaktion kan vara inblandad i pengatvätt kommer OddsAutomaten att kontakta svenska myndigheter.
 
2.6.6 Gör en insättning med pengar via ett kort som kontoägaren inte har tillåtelse att använda och/eller använder ett kort i en jurisdiktion där internetspel är förbjudet.
 
2.6.7 Utför kriminella aktiviteter där OddsAutomaten kontot är direkt eller indirekt involverat.
 
2.6.8 Förbjuden av några som helst rättsliga orsaker att öppna ett konto, köpa eller använda tjänsterna OddsAutomaten erbjuder och/eller annars delta i spelen som erbjuds. Spelaren ansvarar för att hans/hennes spel är lagligt.
 
2.7 OddsAutomaten garanterar alltid att:
 
2.7.1 Spelarmedel som tillhör våra kunder tas hand om på ett säkert och lämpligt sätt.
  
2.7.2 Ta på sig kostnaden och betala den spelskatt som gäller för platsen där detta avtal gäller under.
  
2.7.3 Ta hand om spelardata i enlighet med de gällande lagar, datasäkerhet och liknande bestämmelser som finns.
 
2.8 Ett OddsAutomaten konto öppnas, innehas och regleras i en valuta som överenskommits mellan OddsAutomaten och kontohavaren. Alla summor som visas i samband med insatser och vinster ska anges med symbolen för valutan. OddsAutomaten beräknar och reglerar alla frågor som rör växelkurserna i enlighet med ledande finansinstituts tillämpade valutakurser. Mindre avvikelser kan uppkomma mellan avtalat belopp och bokfört belopp på grund av variationer mellan valutakurser.
 
2.9 OddsAutomaten ger ingen ränta på spelarbalanser.
  
2.10 En kontohavare kan bara inneha ett konto på OddsAutomaten. I händelse av att denna regel överträds förbehåller OddsAutomaten sig rätten att blockera och/eller radera de överflödiga kontona på OddsAutomaten som innehas av kontohavaren och som bryter mot denna punkt. Skulle vi ha rimliga misstankar om att någon av våra kunder har öppnat flera konton hos oss förbehåller vi oss rätten att efter eget omdöme frysa den kundens konto eller att avsluta kontot omedelbart. Därmed förlorar kunden alla sina vinster och bonusar. Kunderna bör också notera att deras ursprungliga insättningar inte kommer att återbetalas. Kunderna ska också vara ansvariga gentemot OddsAutomaten för skador och kostnader som uppstår till följd av bedrägeri. OddsAutomaten förbehåller sig också rätten att omplacera alla medel på de olika otillåtet öppna OddsAutomaten kontona till ett enda OddsAutomaten konto och stänga de otillåtet öppna kontona som återstår. Ingen bonus som givits till de otillåtet öppna OddsAutomaten kontona kommer att omfördelas.
 
2.11 OddsAutomaten har rätten att inte processa uttag till en spelare så länge denne inte verifierat sin ålder, identitet och bostadsadress.
 
2.12 Alla krav gällande felaktiga transaktioner i samband med ett konto på OddsAutomaten måste skickas in till OddsAutomaten senast 6 månader efter det att transaktionen, betalningen och/eller överenskommelsen genomförts eller borde ha genomförts; Annars förbehåller sig OddsAutomaten rätten, på eget omdöme, att inte behandla kravet.
 
2.13 Skulle en rättslig tvist uppstå mellan en kontoinnehavare på OddsAutomaten och OddsAutomaten gällande en transaktion, som inte kan lösas i enlighet med OddsAutomatens regler eller genom en rättvis lösning med kontoinnehavaren, kommer detta att avgöras i enlighet med gällande lag för platsen för avtalet.
 
2.14 I händelse av en tvist är det tillrådligt att kontoinnehavaren lämnar in sitt klagomål till OddsAutomatens support team. Parterna borde göra sitt yttersta för att nå en rättvis överenskommelse inom rimlig tid. Den klagande kan också skicka in ett klagomål inom 6 månader till http://www.mga.org.mt/  eller använda e-post adressen support.mga@mga.org.mt. 
 
2.15 Om en tvist skulle uppstå mellan OddsAutomaten och kontohavare kommer OddsAutomaten att på ett tydligt och detaljerat sätt visa aktuell transaktionshistorik för kontohavare. Sådan information kommer också att visas för en legitim tredje part (t.ex. domare eller domstol) om OddsAutomaten så önskar eller samtycker.
 
2.16 OddsAutomaten ska omedelbart utreda klagomål mot företaget eller till licensgivaren av en registrerad spelare med avseende på:
 
2.16.1 Driften av ett spel som drivs OddsAutomaten.
 
2.16.2 Uppträdande av en av OddsAutomatens agenter i drift i relation till ett spel som drivs av OddsAutomaten.
 
2.17 OddsAutomaten kommer att informera klaganden eller licensgivaren om klagomålet refererades till OddsAutomaten av licensgivaren med resultaten av förfrågningen inom tjugoen (21) dagar efter det datum klagomålet inkommit till OddsAutomaten.
  
2.18 Klagomålet måste innehålla tydlig och otvetydig information om klagandens identitet, och ska ge alla relevanta detaljer som gav upphov till klagomål.
   
2.19 Om insättningar inte enbart används för ändamålet att spela eller omsätta och det enligt OddsAutomaten finns misstanke om missbruk (t.ex. då en passlig nivå av spelande inte skett) kommer kunden anses missbruka växlingskursfluktuationer och OddsAutomaten reserverar rätten att helt enligt eget anseende annullera respektive insättning(ar) delvis eller helt, samt dra tillbaka eventuella kostnader som uppstått  i samband med detta. OddsAutomaten äger även rätten att stänga ner kontot permanent.
  
2.20 Kunderna ska alltid förbli ansvariga för att upprätthålla och skydda sekretessen för sina konton. Kunderna ska inte ge tredje part tillgång till eller användning av deras konto. Eventuella förluster på grund detta skall inte återbetalas av OddsAutomaten och vi kan inte hållas ansvariga på något sätt. I detta avseende vill vi göra er uppmärksamma på vår sekretesspolicy som du bör läsa noggrant tillsammans med dessa Villkor.
 
2.21 Kunden skall inte tillåta någon tredje part att använda kundens inloggningsuppgifter. Kunden accepterar fullt ansvar för konsekvenserna av att tillåta sådan aktivitet och hålls ersättningsskyldig för eventuell skada som uppstått för OddsAutomaten.
 
2.22 Om inga transaktioner görs på ett spelkonto under en period av trettio (30) kalendermånader, kommer OddsAutomaten försöka meddela spelaren via e-post till den registrerade e-postadressen gällande eventuella återstående medel på kontot. Återstående medel betalas ut till spelaren, alternativt till myndigheten om spelaren inte kan kontaktas framgångsrikt.
  
2.23 Användaren ska inte vara inblandad i bedrägeri, fusk, riggad eller annan olaglig verksamhet i förhållande till användarens eller tredje mans deltagande i något av spelen som erbjuds och får inte använda programvaru-assistans metoder eller tekniker eller maskinvaruenheter som stöd för sitt deltagande i något av spelen. OddsAutomaten förbehåller sig härmed rätten att ogiltigförklara eller stänga kontot eller ogiltigförklara användarens deltagande i ett spel i händelse av ett sådant beteende.
  
2.24 Endast ett registrerat konto per identitet, hushåll, IP-adress och folkbokföringsadress är tillåtet. Överträdelse resulterar i stängt konto, frysta tillgångar och bonusar och förlorad ursprunglig insättning.
 
2.25 En spelare har möjlighet att när som helst stänga sitt spelkonto genom att sända ett email från sin registrerade email-adress till OddsAutomaten.com med en begäran om stängning av spelkonto.
  
2.26 För att ha möjlighet att betala ut medel som finns på vilande, stängda, blockerade eller självmant uteslutna spelkonton kommer OddsAutomaten att behöva en full verifiering av spelarens identitet, adressverifiering, använda betalmetoder samt en verifiering av spelarens bankkonto inklusive SWIFT och IBAN-nummer. 
 
2.27 Spelaren har rätt att sätta personliga finansiella gränser på omsättning och förlust samt rätt att sätta gränser för sessions-tid. Spelaren har även rätt att utesluta sig från sitt spelkonto under en förbestämd tid eller på obestämd tid med en cool down-period på sju dagar efter att OddsAutomaten har mottagit begäran om öppnande av spelkonto på nytt.
  
3. Insättningar och Uttag
 
3.1 Alla insättningar och uttag kommer att synas på ditt konto på OddsAutomatens hemsida.
  
3.2 Som kund på OddsAutomaten kan du göra insättningar med betalkort så som kredit- och debetkort, banköverföring, E-plånböcker, PugglePay eller Paysafecard. Minsta insättning är 100 kr.
 
3.3 En spelare kan endast göra insättningar från betalkort eller konto tillhörande samma person som står registrerad på OddsAutomaten kontot. Både för och efternamn måste matcha. I det fall att en insättning görs från ett kort eller konto eller e-plånbok som inte tillhör ägaren av spelkontot, reserverar företaget rätten att konfiskera alla vinster.

3.4 I förhållande till interna överföringar inom kontot, reserverar OddsAutomaten rätten att manuellt rätta, utan vidare förvarning till kunden, eventuella transaktioner som kan uppfattas som spekulation av valutafluktuationer. 

3.5 Alla vinster oavsett spel betalas alltid ut till spelarens konto på OddsAutomaten. Vid uttag måste spelaren alltid begära uttag till samma konto som har använts vid insättning. Vid insättning via VISA/MasterCard ska uttaget begäras till det bankkonto som kortet är kopplat till. Alla betalmetoder som används på spelkontot måste alltid stå i samma namn som finns registrerat på OddsAutomaten kontot. Vid uttagsprocesser kan OddsAutomaten komma att begära in handlingar för att styrka spelarens uppgifter.
  
3.6 För att underlätta och påskynda uttag på OddsAutomaten vill vi meddela att vi är beroende av att korrekta och tydliga dokument/handlingar skickas in på vår begäran.
 
3.7 OddsAutomaten har rätt att sätta ett minimumsumma för uttag på olika betalningsmetoder. Aktuell information ska alltid anges tydligt på vår hemsida.
  
3.8 Om en spelare mot förmodan begär uttag som understiger våra riktlinjer har OddsAutomaten rätten att ta ut samma avgift för transaktionen som det skulle kosta OddsAutomaten vid uttag för aktuell minimumsumma, förutsatt att det mindre uttaget godkänns.
  
3.9  OddsAutomaten äger rätten att begränsa antalet fria uttag över en angiven period som bestäms av OddsAutomaten. Vi äger även rätten att ta ut en extra avgift för banköverföringar som genomförs till länder utanför EU.
  
3.10 OddsAutomaten accepterar inte spel på kredit. Hursomhelst, om det visar sig att en spelare fått en felaktigt utbetald vinst och det ej finns tillgängliga medel på kontot äger OddsAutomaten rätten att återbetala pengarna i efterhand. Om det visar sig att spelaren får en total negativ kontobalans efter att OddsAutomaten dragit pengar är spelaren skyldig att återbetala beloppet och återställa negativ balans på sitt konto.
 
3.11 En spelare som agerar för tredje part eller med syfte att på ett systematiskt sätt spela för att öka en registrerad affiliate vid OddsAutomaten förtjänst kan nekas sina uttag, delvis eller helt. Detta särskilt om spelmönstret kunnat skada OddsAutomaten.
 
3.12 Om du vinner 500 000kr eller mer och bestämmer dig för att begära ett uttag på större delen av pengarna (över 50%), äger OddsAutomaten rätten att dela upp utbetalningstillfällena i 10 omgångar, med ett minimum på 10% per månad tills hela beloppet är utbetalt. Ingen ränta betalas ut på innestående pengar.
 
3.13 Innan uttag av riktiga pengar kan göras måste en insättning för riktiga pengar har skett, på minst 300kr. Insättningen måste ha omsatts minst 1 gång på valfritt spel.
 
3.14 Innan uttag av riktiga pengar kan göras måste alla insättningar ha omsatts minst en gång.
 
3.15 Det är inte tillåtet att använda sig av VPN/Proxy när man loggar in på hemsidan för att dölja sin identitet samt var man kopplar upp ifrån. OddsAutomaten förbehåller sig rätten att avbryta alla bonusar och bonusvinster som man fått under användning av VPN/Proxy. Om detta inte följs kan det resultera i att spelkontot stängs ner.
 
3.16 Det är strängt förbjudet för spelare att sälja, överföra och/eller motta spelkonto till/från andra spelare.
  
3.17 Det är strängt förbjudet för spelare att föra över tillgångar mellan spelkonton.
  
3.18 OddsAutomaten förbehåller sig rätten att tillämpa avgifter på insättningar och uttag för olika metoder enligt information som går att hitta i sektioner för Insättningar och Uttag på spelkontot.
 
3.19 OddsAutomaten kontrollerar samtliga transaktioner som görs för att förhindra pengatvätt.
 
4. Regler och villkor för bonusar
 
4.1 Alla bonusar som ges ut till OddsAutomatens spelare är personliga och endast giltiga för just den spelaren om inget annat anges.
 
4.1.1 Alla bonusar, freespins, gratis pengar, insättningar som genererar freespins eller andra erbjudanden som marknadsförts via affiliates, e-mails, SMS eller andra kanaler så måste du omsätta din insättning/bonuspengar i Grupp A. Det är inte tillåtet att spela i grupp B då man omsätter en insättning eller en bonus. Väljer du att omsätta på sportsbook så måste dina kuponger ha ett odds över 2.0. Detta gäller om inget annat anges på den specifika bonusen eller kampanjen.
 
Grupp A - Spelautomater, Videospelautomater, lotter, sportsbook = 100%
 
Grupp B - Video Poker, 3 Card Poker, bordsspel och övriga spel = 0%
 
Insatser på följande spel räknas ej mot omsättningskravet: Blood Suckers, Cosmic Fortune, Jackpot6000, progressiva jackpottar (se mera information under fliken Jackpottar i casinot).
  
Max tillåten insats under bonusperiod är 100 kr eller motsvarande summa i annan valuta per spel eller spin. Större insatser eller spelande av spel i grupp B kommer att leda till konfiskering av bonustillgångarna, freespins och eventuella vinster som gjorts av bonuspengar. Dessa regler gäller även kampanjer som av misstag ej marknadsförts med ett giltigt omsättningskrav.
 
4.2 Alla bonuserbjudanden är alltid endast giltiga en gång per spelare, konto, dator, hushåll, IP-adress, folkbokföringsadress och även andra ställen som möjligtvis har publika datorer så som kontor, bibliotek, skolor med flera.
  
4.3 Alla vinster som genererats från en bonus klassas som en bonusvinst och kan därför inte tas ut så länge bonuskraven inte blivit uppfyllda.
  
4.4 Om inget annat anges i dessa villkor eller i bonuserbjudandet, skall spelarens insättning/pengar omsättas först och därefter bonusen. Om inte bonuskraven blivit uppfyllda inom 7 dagar efter att bonusen blivit aktiverad äger OddsAutomaten rätten att annullera bonusen och dra bort eventuella vinster som uppstått under bonusperioden.

4.5 Ett bonuserbjudande kan ej kombineras med giltiga öppningserbjudanden, om inget annat anges.
  
4.6 Om spelaren önskar annullera en bonus ska denne kontakta support.
  
4.7 OddsAutomaten har rätten att annullera/neka bonusar eller vinster som erhållits genom bedrägeri. Detta inkluderar även nekande av pågående uttag om vi har misstanke om att ett erbjudande missbrukats.
 
4.8 Om dessa regler eller villkor för erbjudandet är missbrukat eller om det finns bevis för att en kund eller en grupp av kunder har gjort en serie spel som, på grund av en bonus gett ökade vinster, gratis spel eller andra erbjudanden, garanterar en vinst för kunden, antingen individuellt eller i grupp, oavsett resultatet, förbehåller OddsAutomaten rätten att annullera bonusen samt konfiskera eventuella vinster som uppstått från denna. OddsAutomaten förbehåller sig också rätten att vidta rättsliga åtgärder mot kunden eller kunder som gjort sig skyldig till ett sådant bedrägeri. 
 
4.9 Om inget annat anges i erbjudandet måste följande punkter uppfyllas innan kunden kan göra ett uttag.
 
4.9.1 Sportsbook.
 
4.9.1.1 Omsättningskravet för sportbonusen är insättning + bonus 4 gånger. Spel till lägre odds än 2.00 räknas ej mot omsättningskravet. Endast ett spel per match och marknad är tillåtet. 
   
4.9.1.2 En spelare kan endast ha en aktiv Sportbonus under samma tillfälle.
  
4.9.1.3 Förstagångsinsättningsbonus eller startbonus kan endast nyttjas av spelare som inte tidigare har ett OddsAutomaten konto eller som inte tidigare genomfört en insättning.
 
4.9.1.4 Det är strikt förbjudet att samarbeta med andra spelare för att uppnå bonuskraven.
  
4.9.1.5. Att spela på mer än ett utfall per match är ej tillåtet.
 
4.9.2 Casino
  
4.9.2.1 Om inget annat anges i erbjudandet måste alltid en casinobonus plus spelarens matchande insättning omsättas minst 40 gånger innan bonusen och eventuella vinster kan tas ut från spelarens konto.
 
4.9.2.2 Vänligen notera att olika spel genererar olika mycket mot omsättningskravet, lista finner du ovan i punkt 4.1.1.
 
4.9.2.3 Alla bonusar går ut efter 7 dagar om inget annat anges.
 
4.9.2.4 Allt spel, både för pengar och på låtsas på spelautomater med tema från Universal studios t.ex. Frankenstein och Scarface är förbjudet från alla områden som inte ingår i nedan listade jurisdiktioner och alla transaktioner i samband med sådant otillåtet spel förklaras ogiltigt.
  
Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Brasilien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Georgien, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland, och Österrike.
  
4.9.2.5 Riskfritt spel (dvs. proportionerligt satsande på olika utfall i samma spel för att skapa "action" utan risk) uppfyller inte kraven för omsättning innan uttag. Exempel på riskfria spel inkluderar att satsa på rött och svart samtidigt i Roulette eller på både bank och spelare samtidigt i Baccarat. Spelare som upptäcks i kollusion, t.ex. att en person satsar på spelare och den andra på bank, kommer att få sina konton stängda och sina pengar permanent låsta.
  
4.9.2.6 Om du avbryter din bonus kommer du att förlora bonusen och eventuella vinster genererade från bonusen.

4.10 Alla gratispengar/freespins kampanjer kommer att upphöra 24 timmar efter hämtning om inget annat nämns i bonusens regler &villkor. Vinster under dessa 24 timmar kommer att gå förlorade om omsättningskraven inte nås.
 
4.11 Erbjudanden på OddsAutomaten är endast tillgängliga för spelare bosatta i Sverige.
 
4.12 Bonusar är menade till fördel för kunden för att göra spelupplevelsen så trevlig som möjligt och skall utnyttjas därefter. OddsAutomaten.com förbehåller sig rätten att undersöka varje kunds spelkonto för att försäkra att varje spel är inom allmänt accepterade riktlinjer. En spelare som anses ha missbrukat någon form utav bonus kommer vara välkommen att fortsätta spela hos oss men kommer ej kunna ta del utav ytterligare bonusar. OddsAutomaten förbehåller rätten att stänga kontot, dra bonusar och eventuella vinster från den.
 
4.13 Vid misstanke om missbruk eller bedrägeri förbehåller sig OddsAutomaten rätten att stänga av ett konto tills dess att säkerhetsavdelningen gjort en grundlig utredning av fallet. OddsAutomatens beslut i en eventuell utredning är enhälligt och slutgiltigt. OddsAutomaten kan dra bonusar och eventuella vinster och betalar endast tillbaka insättningen.

4.14 OddsAutomaten förbehåller sig rätten att annullera vinsterna som blir om man bygger upp värdet på en slot med bonus, för att därefter aktivera vinsten med en ny insättning med riktiga pengar.

4.15. Insättningar som genererar freespins dagen efter är endast tillåtna att omsättas på spelautomater, videoslots, skraplotter.
 
4.17 Dessa regler och villkor är publicerade på engelska men är översatta till svenska för att underlätta kommunikationen. Alla översatta versioner av dessa regler innehåller samma principer men de engelska reglerna gäller i händelse av tvist.
  
5. Allmänna regler för Sportbook
 
5.1 Varje användare bestämmer sina insatser själv med undantag av begränsningar som införts som vinstbegränsningar i enlighet med beräkningar av vinster och eventuella insatsgränser . En förutsättning för en effektiv placering av en insats är att innan stängningen för godkännande av satsningar måste det finnas tillräckligt med pengar på kontot för att täcka insatsen. Om balansen på kontot inte erbjuder full täckning och skillnaden inte remitteras i tid, kommer erbjudanden för placering av spel accepteras av företaget, enbart i den ordning som de mottas, så länge som spelandet redogörs för att varje individuellt spel är fullständigt täckt. Om insatsen av ett spel enbart är delvis täckt, kommer spelet att bli placerat med en insats som motsvarar den återstående balansen på kontot. 
 
5.2 Ett spel är godkänt endast då företaget gett sitt godkännande. Spelet är godkänt när kunden kan se spelet i sin historik. Ibland kan fördröjningar uppstå. Vid tvist mellan spelare och OddsAutomaten om vilken tidpunkt ett spel ska ha lagts, gäller alltid den registrerade tidpunkten för företaget. 
 
5.3 Lagda och accepterade spel i god tid kan ej återkallas eller annulleras. Det är alltid spelarens ansvar att se till att dennes satsningar är korrekta.
 
5.4 Om ett spel deklareras ”ogiltigt” eller ”annullerat” (vid exempelvis ett avbrutet spelobjekt), då kommer detta spel att markeras som Vinst tillsammans med oddset 1.0. I en singel innebär detta att insatsen blir återbetald. Vid ett multispel innebär detta att oddsen kommer att ändras följaktligen och multispelet kan fortfarande vinnas ifall alla andra spel det innehåller också vinns.
  
5.5 Om ett spel placeras efter spelhändelsen början så är spelet ogiltigt (detta gäller inte live betting). Spelet kommer att utvärderas som ”vunnet” med oddsen 1.00. För ”Live betting” spel som mottas av företaget, efter att resultatet av respektive spel har bestämts, godkänns inte och utvärderas som ”vunnet” med oddsen 1.00.
 
5.6 Spelstopp för olika objekt avgörs enbart av företaget.
  
5.7 Företaget äger rätten att när som helst neka delar av eller fullständiga spel utan någon som helst orsak.
  
5.8 Om det under tidpunkten av accepterandet av spel uppkommer information, som kan påverka utkomsten av spelet, kommer deadline för accepterandet av spel bedömas pånytt av företaget eller så blir spelet annullerat. Annullerande spel bedöms som ”vunnet” med oddsen 1.00.
 
5.9 OddsAutomaten tar ej ansvar för felskrivningar, överförings- och/eller bedömningsfel. Framförallt ger företaget sig rätten att justera uppenbara misstag, även i efterhand med utgivna odds och/eller bedömning av spelresultat  (t.ex. odds-relaterade, lag-relaterade, händelse-relaterade fel) eller förklara påverkade spel ogiltiga. OddsAutomaten tar heller inget ansvar för korrekthet, fullständighet eller att den information som ges är uppdaterad. Till exempel resultatuppdateringar eller resultatservice som skickas till spelarens e-mail. Insatsen är uteslutande den summa som bekräftats och registrerats av OddsAutomaten. I fall en match/evenemang ställs in är alla spel ogiltiga och betalas som vinst med oddset 1.0.
 
5.10 Om ett spel läggs till ett fast odds blir vinsten alltid insatsen gånger oddset. Vid livespel kan det ske oddsförändringar, dessa är alltid synliga för spelaren och han/hon måste alltid ge sitt samtycke i form av godkänna det nya oddset. Ändringar i odds uppfattas som de som ändrar mellan ett val som läggs till och spelkupongen och att spelet accepteras av OddsAutomaten. Det aktuella oddset visas då i spelkonfirmeringsnotisen. Det nya oddset är det som gäller och även om spelaren inte får en bekräftelse på sitt spel gäller detta så länge det visas i spelarens spelhistorik.
 
5.11 Vinster som överskrider det max tillåtna på OddsAutomaten betalas ej ut till spelaren. Om spelaren placerar ett spel, vars betalning överskrider vinstgränsen, är OddsAutomaten inte ansvarig för den överskridna summan. Vid denna händelse reduceras vinsterna i enlighet med vinstgränsen. Det samma gäller även om OddsAutomaten inte varnat spelaren för eventuella överskridningar av vinstgränser då spelet placerats. Vinstgränserna för spel med riktiga pengar är 500 000 kr (eller motsvarande) per Spelare och Vecka. 
 
5.12 Om en spelare skulle ha öppnat flera konton och placerat spel på dem i motsats till de allmänna reglerna &villkoren, reserverar företaget rätten att annullera alla öppnade, återstående och relaterade spel på kontona. 
 
5.13 OddsAutomaten äger rätten att använda sig av andra max utbetalningar än de ovan angivna och/eller bestämma specifika vinstgränser för individuella spelare.
 
5.14 Även om en spelare lägger ett flertal liknande spel (även kombinationen av singel och multispel) där de totala vinsterna överskrider vinstgränsen har OddsAutomaten rätten att minska på insatsen i behövlig omfattning för att de ska överensstämma med vinstgränserna.
 
5.15 Om inget annat anges – i exemplen nedan där spelerbjudande eller i specialregler för varje sport gäller principen ”all bets stand” vilket innebär att alla spel gills. Exempel: även om en individuell idrottare eller ett lag som har blivit spelad som vinnare ej kommer till start oavsett anledning, går spelet förlorat förutsatt att eventet genomförs. Endast vid ett fåtal tillfällen deklareras spel som ”ogiltigt” med återbetald insats, oftast/ endast vid följande händelser:
 
5.15.1. Eventet/turneringen ställs in eller ogiltigförklaras.

5.15.2. Eventet/turneringen avbryts och startas om mer än 36 timmar efter den ursprungliga starttiden.
 
5.15.3. Head to Head (H2H) bets: Om en eller fler deltagare drar sig ur innan eventet/turneringen har startat.

5.16. Alla spel som är bestämda (dvs. resultatet är redan bestämt) är giltiga och kommer att avgöras oberoende av efterföljande nedläggning av eventet/turneringen.
 
5.17. OddsAutomaten erkänner endast de resultat som har uppnåtts på spelplanen. Resultat efter disciplinära åtgärder från en sport-domstol eller annan domstol beaktas inte. I händelse av brott mot idrottens lagar förbehåller sig företaget rätten att frysa vinsterna och hålla inne betalningen. 
 
5.18. Kunden kan inte kombinera relaterade satsningar på samma event/turnering. Relaterade satsningar är två eller flera olika satsningar som har anknytning. 
 
5.19. Livespel erbjuds exklusivt före och under ett evenemang på en särskild livespel-plattform. Oddsen uppdateras kontinuerligt för att återspegla det aktuella läget i spelet. 
 
 
5.20. För att undvika att en insats inte accepteras på grund av förändringar i odds, uppdaterar systemet automatiskt oddsen innan spelkupongen bekräftas och kunden bör kontrollera de senaste oddsen i spelkupongen innan bekräftelsen. 
 
5.21. Resultat av livespel som är kända omedelbart efter det att en spelmarknad stängs kommer att vara de som används för att utvärdera det vinnande resultatet. Senare modifikationer (t ex resultat som beslutats av en jury efter matchen) påverkar inte resultatet av lagda live-spel. 
 
5.22. Live spel utgår från företagets egen statistik som baseras på den faktiska spelgången . Om inte annat anges, alla spel på " Non-Runners" under livespel blir ogiltiga.
 
5.23. För livespel tillämpas "Sportsspelregler" gällande spelets utvärdering. Undantag är specialspel, som avgörs före själva avbrottet. Dessa förklaras giltiga.  

6. Att marknadsföra OddsAutomaten

6.1  Som affiliate har du endast rätt att marknadsföra OddsAutomaten efter att du ansökt och blivit godkänt. Du ansöker via applikationen som du hittar på EuroEarners.com som är vårt officiella affiliate-program. All annan typ av marknadsföring som inte blivit godkänt av oss är strikt förbjuden. Skulle du ha vara osäker på om ditt material är ok att publicera är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för bedömning. Du kan även klicka här för ett exempel på en sida som har godkänt material för marknadsföring av OddsAutomaten.

7. Metric Gaming Sport              

1.    INTRODUCTION

1.1. By placing a bet with us you are accepting the following:

1.1.1.  these Sportsbook Rules govern the terms and conditions of your bet;

1.1.2.  the rules governing each sport’s actual gameplay are governed by the sport’s relevant regulatory authority;

1.1.3.  your bet is based solely on your judgement and not on any statement from a OddsAutomaten employee relating to the bet’s subject matter.

2.    RESULT

2.1. Unless expressly stated otherwise, for settlement purposes the initial official result following an event’s closure will be considered final. Any subsequent change to results, whether due to disciplinary hearings or otherwise, will accordingly be disregarded.

2.2. if the official result of a sporting event is unavailable, the result will be reasonably determined by us based on all accessible evidence.

3.    GAME/MATCH COMPLETION

3.1. Unless expressly stated otherwise, all games/matches must play to the conclusion of scheduled playing time (including injury time) to be considered official.

4.    RELATED CONTINGENCIES

4.1. Multiple bets where the outcome of one leg of the multiple contributes to the outcome of another leg of the multiple (known as a “related contingency bet”) are generally prohibited.
4.2. In the event a related contingency bet is nevertheless accepted, we reserve the right to settle such bets in accordance with the following related contingency bet rules:

(1) Where the contingency relates to outcomes that would conclude at the same time, such bets will be settled as individual singles with equal amounts risked on each single. (For example, a €20 double on Djokovic to win 3 sets to 0, and to win the match outright, would be settled as two separate €10 singles.)

(2) Where the contingency relates to outcomes that would conclude at different times, such bets will be settled as multiples, but the price for subsequent legs will be determined at each relevant stage. (For example, €20 double on Djokovic to win a semi-final match at 8/15 with Djokovic to win the same tournament outright at 13/8, would be settled as a €20 double, with Djokovic to win the semi-final match at 8/15 and the price for Djokovic to win outright being the first available odds for that market after Djokovic wins his semi-final match.)

5.    MINIMUM STAKES

5.1. Bet slips will highlight the minimum stake for any single or combination bets.
5.2. There is no maximum stake for a bet, [although each bet will still be subject to the maximum payout relating to the particular betting opportunity].

6.    VOID SELECTIONS

6.1. The following rules will apply when a selection is made void:

6.1.1.  in single bets the stakes will be returned;

6.1.2.  in accumulative bets the stake will run on to the remaining selection/s with a double becoming a single, a treble becoming a double, etc.;

6.1.3.  unless expressly stated otherwise, an abandoned or postponed event/match will be deemed void unless it is rescheduled and played in the same week (e.g., Monday to Monday, local time);

6.1.4.  if a market in connection with a match has already been settled at the time of abandonment of that match, the bet will stand. (For example, first goal scorer.)

7.    PAST POSTING

7.1. With the exception of in-play events, bets placed after an event has started will be void.

8.    CASH-OUT

8.1. Cash-Out provides the option to fully settle or partially settle a bet at the displayed value (“Cash-Out Offer”) before the market is resulted.
8.2. Bets should not be placed with the sole intention to Cash Out, as availability is never guaranteed.
8.3. Single and multiple bets (both pre-match and in-play) can be eligible to Cash Out, provided that all selections of a multiple are Cash Out-eligible markets.
8.4. Cash-Out Offers are subject to a time delay; price changes or market suspensions during this time may result in a new Cash-Out Offer, or even the suspension or removal of the Cash-Out Offer entirely.
8.5. Once a successful full Cash Out has been performed, the bet is settled immediately and deemed final.
8.6. When a bet is partially Cashed Out, only part of the bet is settled and the balance remains in play (as if you had simply placed the bet for that reduced stake originally).
8.7. All Cash-Out Offers are inclusive of stake.
8.8. OddsAutomaten reserve the right to amend, suspend or remove Cash Out availability at any time on any market or to any customer.
8.9. In the event of an error in bet pricing, affected selection/s may not be Cashed Out. If Cash Out has been accepted in error, then the Cash Out transaction will be voided and the original bet will be settled on the final result with correct prices applied to the bet.
8.10.  Where an error results in an incorrect Cash-Out Offer that is subsequently accepted, the Cash-Out transaction will be void and the original bet will be settled on the final result with the correct prices applied to the bet.
8.11.  If further attempts are made to place bets or Cash Out on markets that are affected by an error before the error is corrected, then the Cashed Out amount and stakes will be voided.

9.    RIGGING

9.1. If there is evidence of price or event rigging, we may decide to void bets or withhold bet settlement pending the outcome of any subsequent investigation.

9.2. If there is evidence of rigging in connection with a series of bets placed by or for the same individual or syndicate of individuals, we reserve the right to require payment claims to be submitted in writing.

10.    ANTE POST BETTING

10.1.  Unless otherwise expressly stated, Ante post prices are offered on the following sports / events:

10.1.1.  sports events prior to the start of the event, with the exception of bets on a match, a single race event or an individual heat/stage;

10.1.2.  all special (non-sporting) events.

10.2.  Ante-post bets are accepted on the understanding that stakes will be lost if your selection does not participate.

10.3.  Unless expressly stated otherwise, bets placed after the start of a sports event will not be deemed Ante-Post.

10.4.  Stakes are lost on competitors/teams who start an event and then withdraw.

10.5.  Stakes will be refunded on competitors/teams who do not participate in the event, unless they have been eliminated by official competition rules. Note that individuals named in the team squad / active roster will be considered to have participated whether or not they have taken part in any competitive action.

11.    POSTPONEMENTS, CANCELLATIONS AND ABANDONMENTS

11.1.  Specific rules relating to postponements and abandonments are incorporated within each sport’s individual rules. If a bet outcome has already been decided prior to an abandonment or postponement, then generally the bet will not be considered void. For example, a football bet on the first goal scorer will stand if the goal has already been scored when the match is abandoned.

11.2.  If one or more event/s are postponed and/or abandoned in an accumulator ante-post bet, then such event/s will be considered void. The stake will then be transferred to the remaining selections in the bet with the odds adjusted accordingly as of the time the original bet was placed. For example, reducing a treble to a double or a double to a single, where one event is cancelled.

12.    CHANGE OF VENUE

12.1.  The following rules apply to a change of venue:

12.1.1.  if a home team’s ground is changed to a neutral ground or a previously stated neutral ground is changed to a particular team’s home ground, all bets placed are still valid;

12.1.2.  bets will only be void if the home and away team names are incorrectly stated in reverse on our website or if the match is switched from the original home team’s ground to the original away team's ground.

13.    REFUSAL OF BETS

13.1.  We reserve the right to refuse any bet that is submitted to us, without providing a reason.

13.2.  If we are willing to accept a part of a bet, or accept a bet but at different odds or terms, we will always propose a revised bet which you can then decide to accept or decline. There will always be a limited time within which you must make this decision, and if you do not respond in time the bet will not be placed.

14.    PRICE CHANGES

14.1.  All of our prices are subject to fluctuation at any time.

14.2.  We will only accept bets at the price applicable to the selection at the time that the bet is submitted.

15.    IN-PLAY BETTING

15.1.   Information supplied in conjunction with in-play betting, which relates to the score or status of an event, is for indicative purposes only. We do not accept responsibility for the accuracy of this information and cannot be held responsible for any bets placed on the basis of this information.

15.2.   We will make reasonable efforts to ensure that the information displayed is as accurate and up-to-date as possible. However, when using our in-play services you must accept that potentially relevant information may be delayed, which could put you at a disadvantage in relation to us or other customers who have access to more up-to-date information.

15.3.  Other methods for communicating live events, such as websites, radio and television may also contain a delay in relaying real-time action, which could put you at a disadvantage to others, including ourselves, who have access to real-time information.

16.    SPECIAL BETS /  POOLS

16.1.  We will sometimes offer special betting opportunities, the rules for which are not specifically covered by these Sportsbook Rules. In those instances, we will display the additional terms/rules in the text description that relates to the opportunity on the website, and bets will be settled accordingly.

SPORTS-SPECIFIC RULES

17.    FOOTBALL

17.1. General Rules

The following general rules apply to football betting:

17.1.1.  unless specifically stated otherwise, all football bets are graded based on the score at the end of the second half (i.e., extra time and penalties will not count). This grading convention is known as the “90 Minute Rule”;

17.1.2.  if a match has been completed but the result is later deemed void, all bets will nevertheless be settled on the original result, regardless of any subsequently rearranged fixture;

17.1.3.  if a match is postponed or cancelled, all bets struck prior to the scheduled start of that match will be deemed void unless the match is subsequently played on or before the second calendar day following the day of the originally-scheduled kick-off. (For example, if the match was postponed or cancelled on a Monday at 3pm, the bet will stand only if the match is started by midnight on the Wednesday of that same week);

17.1.4.  all bets – other than markets that have already been determined – will be void if the match is abandoned before the end of the second half unless the match is subsequently completed within 24 hours of its abandonment. (Note that this rule will apply even if the governing body declares that the result of the shortened match will stand for competition purposes);

17.1.5.  bet selections involving matches where a change has been made to the scheduled opponent will be deemed void.

17.2. Market-specific Rules

17.2.1.  First/Last/Anytime Player to Score

17.2.1.1.  any player who takes the field between kick-off and the final whistle will be regarded as a participant for first/last/anytime scorer bets. A player who does not take any part in the game will be considered a “Non-Runner” and all bets on that player will be void;

17.2.1.2.  own goals do not count for purposes of this market and will be disregarded for all grading and settlement purposes;

17.2.1.3.  all reasonable efforts will be made to quote prices for all participants. However, even if an "unquoted" player scores during a game, that goal will count for purposes of grading this market.

17.2.1.4.  Other related markets where these rules apply:

17.2.1.4.1.  score one or more goals;

17.2.1.4.2.  score two or more goals;

17.2.1.4.3.  score three or more goals etc.

                        17.2.2.  Match Markets

General

17.2.2.1.  Total Goals - This market is for betting on the exact number of goals scored in a game or for betting on less than or more than a specified number of goals in the game;

17.2.2.2.  Corners - Only the corners actually taken count for this market;

17.2.2.3.   Highest Scoring Half - For this market you need to decide which of the two halves will contain more goals, or whether each will contain the same amount of goals;

17.2.2.4.  Time of the First Goal - For this market you need to decide the time that the first goal of the game will be scored, within the stated time period. Singles are only accepted on this market;

17.2.2.5.  First/next team to score  - For this market you need to decide (i) which of the two teams will score the first goal; (ii) which of the two teams will score the next goal (if in-play); or (iii) whether no goal will be scored. If the first/next goal is an own goal, it will count for settlement purposes;

17.2.3.  Ante-post football

17.2.3.1.  These markets are for bets placed over the course of the season. For example, a typical ante-post football bet would be to select the winners of a league. The following rules apply to the market for league winners:

17.2.3.1.1.  all bets are settled on the final league placings, regardless of the results of any divisional play-offs;

17.2.3.1.2.  bets on "who will win" a league will be settled on the team awarded the trophy;

17.2.3.1.3.   bets will stand on any team that does not complete all its fixtures.

17.3. SuperLive® Rules

General

17.3.1.  Wagers placed on any bet during the first half that are unresolved by half-time (other than wagers dependent on the half-time result) will carry over into the second half. 

17.3.2.  Wagers placed during the game that are unresolved by the end of the match (other than wagers dependent on the full-game result) will be refunded.

Market-Specific

 

17.3.3.  Next Set Piece

17.3.3.1.  The object of the Next Set Piece wager is to predict which of four events – corner kick, throw-in, goal kick or free kick – will happen next after a specified match time.

17.3.3.2.  When a Next Set Piece market is activated, the wager will be presented with a specified match time (for example, “Next Set Piece After 02:39”). When the game clock reaches 10 seconds before the specified time, an on-screen message stating "No More Bets" will be displayed, during which time all wagering is suspended.  Once this 10-second "No More Bets" period expires, an on-screen message stating "In Progress," as well as an official match time, will indicate that all wagers are now active and the next event to occur after the specified match time will determine the wager result.

17.3.3.3.  For wager-grading purposes, corner kicks, throw-ins and goal kicks will be deemed to have occurred the moment the ball passes the goal or sideline, while free kicks will be deemed to have occurred the moment the referee blows the whistle signaling a free kick.  Accordingly, the moment at which the throw-in, free kick, goal kick or corner kick is actually performed is not relevant for wager-grading purposes (provided, however, that the actual event must eventually be performed).

(For example, if the ball crosses the sideline at 47:55 during extra time of the first half, but the actual throw-in is not performed before the half-time whistle sounds, a throw-in will not be deemed to have occurred.  Provided the throw-in does occur, however, the time of that throw-in for wager-grading purposes will be deemed to be the moment at which the ball completely crossed the sideline (47:55)). 

17.3.3.4.  For wager-grading purposes, in all cases the actions and decision of the head referee will be final, regardless of the actions of any assisting referee or what is shown by video replay.

17.3.4.  Rapid Goal

17.3.4.1.  Rapid Goal markets allow you to wager on whether a goal will be scored within sixty seconds following a penalty kick, corner kick or free kick (each referred to as a “Dangerous Kick”).

17.3.4.2.  The betting window for a Rapid Goal market will typically be activated shortly after the whistle is blown for a Dangerous Kick, and close a few seconds before the Dangerous Kick is actually performed.

17.3.4.3.  When a Rapid Goal market is activated, the Rapid Goal wagering buttons will turn from gray to green, during which time you can place your wagers.

17.3.4.4.  The Rapid Goal market will be de-activated a few seconds before the Dangerous Kick is taken, at which point an on-screen countdown will start counting down from 60, representing the 60 seconds in which a goal must be scored to be considered a “Rapid Goal.”  (Please note that because home television broadcasts are often delayed several seconds behind the actual play on the pitch, the 60-second countdown bar may not coincide precisely with your viewing experience.  As a general reference point, the 60 second countdown will always start from the moment the Dangerous Kick is actually performed on the pitch.)

17.3.4.5.  In the event that the head referee blows the whistle for a penalty kick during the 60-second Rapid Goal in-play period, the penalty kick will be deemed to have occurred within the 60-second in-play period, regardless of when it is actually performed. 

(For example, if (i) the head referee blows the whistle for a penalty kick in the 59th second following a Dangerous Kick and (ii) the penalty kick is successful, then, regardless of when the penalty kick was actually performed, the goal will be deemed to have been scored within the 60-second in-play period for purposes of grading the Rapid Goal wager.)

17.3.4.6.  For wager-grading purposes, a goal will be deemed to have been scored the moment the ball completely crosses the goal-line within the confines of the goal posts, provided that the Head Referee ultimately awards the goal.  (E.g., if the ball passes the goal-line within the confines of the goal posts within the 60-second Rapid Goal in-play period, but the goal is negated because, for example, a foul occurred before the shot, then a goal will not be deemed to have been scored.)

NOTE:  For Rapid Goal markets offered during a shootout phase of a football match, the typical 60-second Rapid Goal in-play period will not apply.  Only the goal attempt immediately following the placement of the Rapid Goal wager will be considered for wager-grading purposes.

17.3.5.  Every Single Minute

17.3.5.1.  This wager allows you to bet on whether any of the listed four events will happen during the designated one-minute window. Note that the order of events is irrelevant as long as the selected event occurs within the designated minute (i.e., if more than one listed event occurs during the designated one-minute window, all such events will be deemed successful bets.

17.3.5.2.  For wager-grading purposes, throw-ins, goal kicks and corner kicks will be deemed to have occurred upon the ball completely passing the sideline or goal-line. The moment at which the throw-in, goal kick or corner kick is performed is not relevant for scoring purposes; provided, however, that the actual throw-in, goal kick or corner kick must eventually be performed.

17.3.5.3.  For example, if the ball crosses the sideline but the actual throw-in is not performed before the half-time whistle sounds, a throw-in will not be deemed to have occurred. Provided the throw-in does occur, however, the time of that throw-in for wager-grading purposes will be deemed to be the moment at which the ball completely crossed the sideline.

17.3.5.4.  For free kicks, offsides and bookings, the event will be deemed to have occurred only upon the referee’s whistle signaling the event. No other action (e.g., raising of an offside flag or displaying a card to a booked player) is relevant for wager-grading purposes.

NOTE: As above, a signaled free kick must eventually be performed for the event to be scored. Provided the free kick does occur, however, for wager-grading purposes the time of that free kick will be deemed to be the time of the whistle that signaled it.

17.3.5.5.  In the event of any discrepancy between the actions of an assisting referee and the head referee, the head referee’s decision will always control. For example, if an assisting referee raises an offside flag, the offside will still not be deemed to have occurred unless and until the head referee blows the whistle.

17.3.5.6.  For wager-grading purposes, in all cases the decision of the head referee will control, regardless of what is shown by replay.​

Pre-game and Live Proposition Betting

For all “Next” markets (i.e., Next Booking, Next Corner, Next Goal, etc.), if the event in question (i.e., Booking, Corner Kick, Goal, etc.) occurs within 5 seconds of a wager being placed, then all such wagers (win or lose) will be refunded.

17.3.6.  Next Booking

17.3.6.1.  This wager allows you to bet on which team’s player will receive the next booking.  A booking occurs when a referee gives an Active Player (defined below) a yellow or red card. 

1.3.6.2.   An Active Player is a player that is currently participating in the game and on the field at the time of the booking (i.e., one of the twenty-two players on the field, rather than a manager, coach, substitute or other member of the team’s staff).

17.3.6.3.  Bookings received during half time by any player that was an Active Player when the half-time whistle sounded will count for purposes of scoring a Next Booking wager.  Bookings received after the full-time whistle, however, will not count towards a Next Booking wager.  If no booking has occurred prior to the full time whistle, all Next Booking wagers will be refunded.


17.3.7.  Next Corner

17.3.7.1.  This wager allows you to bet on which team will take the next corner kick.  For purposes of a Next Corner wager, a corner kick will be deemed to have occurred when the ball completely passes the goal line and was last touched by the team defending the goal on that goal line, provi