Integritetspolicy

Användning av denna hemsida

Genom att använda dig av denna hemsida godkänner du våra sekretessvillkor nedan. OddsAutomaten ser över dessa villkor löpande och äger rätten att när som helst göra ändringar eller uppdateringar. Detta är version 1.0.

 

Meddelande om ändringar

När det görs förändringar eller uppdateringar börjar dessa gälla omedelbart från det att dessa publicerats på hemsidan. Genom att fortsättningsvis använda vår hemsida godkänner du våra förändringar och uppdateringar. Vi rekommenderar alltid våra spelare att läsa våra sekretessvillkor kontinuerligt.

 

Insamling av personlig information

Du är fri att använda denna hemsida utan att någon gång identifiera dig med din personliga information. Däremot, om du väljer att bli medlem, skapa ett konto, placera spel, göra en insättning eller ett uttag kräver vi att du skickar in viss personlig information till oss. Detta krävs för att vi ska kunna identifiera dig som spelare för din egen säkerhet, utan denna kontroll skulle kanske någon annan kunna utge sig för att vara dig och därför är denna kontroll ytterst nödvändig. Utan denna kan vi inte erbjuda dig som spelare våra tjänster.

Vi kan om det skulle behövas samla in information om dig via tredje part som exempelvis en finansiell institution och kreditutgivare för att kunna underhålla ditt konto och bedriva kredit eller andra finansiella kontroller där du samtycker till vår insamling och användning av din personliga information för dessa ändamål.

 

Marknadsföring

Vid registreringsfasen anger du själv om du vill ta del av erbjudanden eller annan marknadsföring.

 

Datasäkerhet 

Vi tar till alla möjliga åtgärder för att garantera att din personliga information samlas på ett korrekt vis och förvaras säkert. Våra anställda och samarbetspartners har krav på sig att hålla sekretesskravet gällande personlig information. Så fort vi inte har någon användning för informationen förstörs den. Vi tar inte ansvar för material eller filer som du skickar till oss över internet. Alla filer som skickas över internet skickas på egen risk. Hur som helst, så fort vi tar del av dina filer kommer vi att göra allt för att skydda informationen från missbruk, förlust eller otillåten tillgång. Vi gör inget av följande: ger, säljer, hyr, delar eller utbyter personlig information till tredje part i marknadsföringssyfte. Enda giltiga skäl för oss att delge din information till tredje part är följande scenario:

 

- I nödvändig utsträckning för att kunna ge dig en efterfrågad service.

- Om vi delgivit dig information om vilken tredje part som ska ta emot din information, vid tidpunkten för utlämnandet.

- Om lagen kräver att vi delger din information oavsett våra sekretessvillkor.

- Om det krävs av oss att samarbeta vid en juridisk process eller annan myndighet.

- Om det anses nödvändigt att försvara denna hemsida eller dess rättigheter eller innehåll, gäller även andra hemsidor i anknytning till denna.

- Om det krävs i samband med en utredning av oegentligheter eller försummelse.

 

Utlämnande av idrottsorganisationer

För att skydda och underhålla integriteten av en särskild sport, OddsAutomaten kan eventuellt ingå ett avtal med relevant statlig myndighet, tillsynsmyndighet, sport eller annan myndighet som har ansvaret för administrationen av en viss idrott. I ett sådant avtal kan OddsAutomaten komma att dela med sig av personlig information till relevant myndighet om spel lagts som går inom ramen för vad som kan vara intressant för mottagaren. Det måste vara grundliga skäl och spelaren ska vara föremål av något av de nedan nämnda:

 

- Involverad i någon form av brott relaterad till en sport eller vanlig lag.

- Vara av vetskap av brott för sådana regler eller lagar.

- Annars utgöra ett hot mot sporten eller spelet.

 

Samtycke till utlämnande

Genom att delge din personliga information samtycker du samtidigt till våra regler nämnda ovan. Vi kommer att ta till alla metoder för att säkerställa att den information som utlämnas till tredje part hanteras på ett säkert och professionellt sätt i enlighet med integritetslagen.

 

Icke personlig information - Cookies

Utöver den personliga informationen som vi samlar in för att kunna erbjuda dig våra tjänster, samlar vi in anonyma, icke personlig information genom olika moderna tekniker, inkluderat cookies. En cookie är ett element av data som en hemsida kan skicka till din webbläsare, som sedan sparas på din hårddisk. Du kan själv kontrollera på egen hand genom dina inställningar på din dator. Man kan bland annat ställa in så att datorn meddelar dig varje gång en cookie registreras, där du ges möjlighet att bestämma själv om du vill att det ska lagras eller inte.

 

Varje gång du går in på denna hemsida sparas en cookie på din dator. Varje gång du loggar in på ditt konto skickas en cookie för att säkerställa dig som kontoinnehavare. Denna cookie kommer att försvinna efter en viss periods inaktivitet, därefter kommer du att loggas ut och bli tillfrågad att logga in på nytt igen. Under tiden du är inloggad kan viss information sparas, men endast av säkerhetsskäl. Exempelvis, vår server känner av din IP adress och vilken sida du besöker.

 

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på support@oddsautomaten.com